Over ons

Het Joods Jongerenfonds (JJF) gelooft dat Joodse jongeren de toekomst zijn en daarbij iedere vorm van ondersteuning kunnen gebruiken. Om dat mogelijk te maken verstrekt het JJF subsidies aan zowel individuen als aan organisaties om deelname van Joodse jongeren mogelijk te maken.

Ieder jaar heeft het JJF de mogelijkheid om 25.000 euro toe te kennen. Deze gelden worden jaarlijks beschikbaar gesteld door het Centraal Joods Overleg, op basis van in 2015 gemaakte afspraken. Aanvragen van organisaties worden direct door het JJF in behandeling genomen. Aanvragen van individuen worden, in verband met regels omtrent privacy, in samenwerking met Joods Maatschappelijk Werk behandeld.

De Stichting wordt geleid door een bestuur, dat gebonden is aan een huishoudelijk reglement. Het bestuur bestaat uit jongeren met een hart voor de Joodse gemeenschap. Contact opnemen met het bestuur? Zie daarvoor de pagina ‘Contact’.