Subsidie aanvragen

Het Joods Jongerenfonds behandelt aanvragen van zowel individuen als collectieven (inclusief organisaties). Aanvragen worden digitaal behandeld en verwerkt. Beoordeling vindt plaats op basis van twee uitkeringsreglementen: het uitkeringsreglement individuele aanvragen en het uitkeringsreglement collectieve aanvragen. Bij het invullen van één van de formulieren word je geacht bekend te zijn met de inhoud van het relevante uitkeringsreglement en daarmee akkoord te zijn.

Individuele aanvragen

Joodse jongeren, onder de 30 jaar, kunnen een aanvraag doen voor een individuele bijdrage van het JJF. Aanvragen worden behandeld in samenwerking met Joods Maatschappelijk werk (JMW). De bijdrage is bedoeld voor activiteiten of projecten op Joods gebied die de aanvrager niet uit andere bron kan financieren. Als de jongere de aanvraag niet zelf kan doen, kan een wettelijk vertegenwoordiger namens hem of haar een aanvraag indienen. Een individuele uitkering uit het JJF kan maximaal € 1000 bedragen.

Wil je een aanvraag indienen voor jezelf (of zoon/dochter)? Dan zijn er twee opties:

  1. Stuur een e-mail naar dit e-mailadres, zet in het onderwerpveld ‘Aanvraag JJF’ en maak de aanvraag compleet door relevante bestanden mee te sturen.
  2. Download dit formulier als Word-document en stuur het ingevuld op, met eventuele relevante bestanden, naar spreekuur@joodswelzijn.nl.

Let op: het JMW neemt deze vragen voor het JJF in behandeling. Houd er rekening mee dat het JMW ook om bewijsstukken kan vragen. Raadpleeg voor meer informatie het JMW.

Collectieve aanvragen

Wil je een aanvraag indienen vanuit je organisatie of collectief? Klik dan hier voor het aanvraagformulier voor organisaties/collectieven.

Let op: organisaties/collectieven worden geacht na afloop van het project / de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, een evaluatieformulier in te vullen. Klik hier voor het evaluatieformulier.