Evaluatieformulier organisaties/collectieven

Indien de aanvraag wordt gedaan namens een organisatie, gelieve het bankrekeningnummer van de organisatie op te geven.
Beschrijf hier of en waarom de doelen wel/niet zijn gehaald.
Vermeld hier kort de uitgaven en of, en zo ja, welke, medefinanciering is toegekend voor dit project / deze activiteit. Vermeld hierbij ook of het benodigde bedrag hoger of lager uitvalt.