Aanvraagformulier organisaties/collectieven

Indien de aanvraag wordt gedaan namens een organisatie, gelieve het bankrekeningnummer van de organisatie op te geven.
Vermeld in ieder geval de locatie en de wijze van promotie.
Wat is het doel van het aangevraagde budget? Een uitgebreide beschrijving helpt ons bij het maken van een betere beoordeling.
Toelichting: Het JJF keert geen bedragen, hoger dan 2500 euro uit. Gelieve een gespecificeerde begroting bij te voegen waarin het aangevraagde bedrag wordt toegelicht.
Vat hier de begroting samen.
Vermeld hier of, en zo ja, welke, medefinanciering is aangevraagd of toegekend voor dit project / deze activiteit. Vermeld hierbij ook de omvang van de (aangevraagde) bedragen.
Bedoeld wordt het Uitkeringsreglement ten behoeve van Collectieve aanvragen.